Elektroinštalácie

Montáž elektroinštalácie pre byty, domy a iné objekty

  • Frézovanie inštalačných drážok
  • Osadenie kabeláže
  • Pripojenie zásuviek
  • Pripojenie svietidiel
  • Pripojenie ističov

Rekonštrukcia elektroinštalácie starších domov, bytov a iných budov

  • Demontáž starých zásuviek
  • Demontáž starých ističov
  • Frézovanie inštalačných drážok
  • Osadenie kabeláže
  • Montáž nových zásuviek
  • Montáž svietidiel
  • Pripojenie ističov

Výmena ističov a poistiek

Montáž svietidiel

  • Interiérových svietidiel
  • Exteriérových svietidiel
  • Svietidiel zabudovaných do sadrokartónového stropu
  • Kazetových svietidiel
  • Led pásov
  • Kuchynského osvetlenia pracovnej dosky