Referencie

Uskutočené práce v roku 2019

Rekonštrukcia panelového bytu

  • Demontáž starých ističov, zásuviek, vypínačov.
  • Frézovanie inštalačných drážok, osadenie novej kabeláže
  • Montáž sadrokartónu
  • Vŕtanie nových otvorov pre zásuvky a vypínače
  • Stierkovanie, maľovanie
  • Montáž ističov, zásuviek, vypínačov, svietidiel, zapojenie elektrických spotrebičov.

Rekonštrukcia šatní športového klubu

  • Demontáž starých svietidiel a kabeláže
  • Maliarske práce
  • Montáž kazetového stropu
  • Zapojenie nových stropných svietidiel